http://www.jcps.ac.cn
Synthesis of prenylated and geranylated xanthones and their bioactivities
Beidou Zhou, Zihan Yu, Yugui Tong, Jiali Li, Baocheng Huang, Rongrong Wei, Zhimin Weng, Xin Wang, Zhipeng Ruan, Jian Lin, Caihong Xu, Jianbo Liu
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2020, (8): 564 -576 .  DOI: 10.5246/jcps.2020.08.053