http://www.jcps.ac.cn
Simultaneous determination of the pharmacokinetics of the active components of San-Chen-pill by UPLC-Q-Exactive-MS
Lingling Zhang, Huiwen Zhang, Shikui Wu, Hong Liu, Jingyuan Li, Xin Dong, Huimin Xia, Huanyun Wang
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2019, (11): 812 -824 .  DOI: 10.5246/jcps.2019.11.077