http://www.jcps.ac.cn
Preparation and evaluation of liposomal clarithromycin with antimicrobial effect
Wenxi Zhang, Guanghua Peng, Maoyuan Song, Jiaxing Wang, Mengya Yin, Jiajia Li, Yajie Liu, Yuanyuan Zhang, Xinru Li
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2018, (6): 408 -414 .  DOI: 10.5246/jcps.2018.06.041