http://www.jcps.ac.cn
Mechanism-based pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling of the effects of sitagliptin on DPP-4 activity, insulin and glucose in diabetic rats
Ye Yao, Xiangfei Jiu, Siyuan Wang, Wei Lu, Tianyan Zhou
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2018, (6): 371 -382 .  DOI: 10.5246/jcps.2018.06.038