http://www.jcps.ac.cn
A derivatization method to improve the assay of salinomycin sodium and its application in the liposomal formulation
Jingying Zhang, Qian Luo, Jiarui Xu, Jing Bai, Lei Liu, Limin Mu, Yan Yan, Wanliang Lu
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2018, (2): 75 -81 .  DOI: 10.5246/jcps.2018.02.008