http://www.jcps.ac.cn
The impact of Rho GTPases on the cell uptake of single-walled carbon nanohorns
Hongzhe Fu, Jiafang Song, Ge Song, Siyang Song, Zhipu Fan, Anpu Yang, Bing He, Wenbing Dai, Hua Zhang, Xueqing Wang, Qiang Zhang
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2017, (6): 395 -403 .  DOI: 10.5246/jcps.2017.06.043