http://www.jcps.ac.cn
Selective determination of tenofovir in human plasma by LC-MS-MS method
Xiang Xie, Rui Zhou, Peigen Zhou, Peng Yu, Feng Gao
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2016, (9): 676 -682 .  DOI: 10.5246/jcps.2016.09.075