http://www.jcps.ac.cn
Prenylated flavonoids from Glycyrrhiza uralensis as promising anti-cancer agents: a preliminary structure-activity study
Shunan Tang, Wei Huang, Shuai Ji, Yongrui Wang, Daoyong Pei, Min Ye, Siwang Yu
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2016, (1): 23 -29 .  DOI: 10.5246/jcps.2016.01.003