http://www.jcps.ac.cn
The application of immunoassay in bioanalysis
Lingli Mu, Sanwang Li, Rui Zhou, Fang Tang, Peng Yu
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2015, (4): 205 -216 .  DOI: 10.5246/jcps.2015.04.027